Design โดนตา ราคา โดนใจ

080-742-4494
Line: forartwork (09.00-20.00)

ตัวอย่างผลงานการออกแบบของเรา

forartwork.com Design โดนตาราคาโดนใจ

นี่เป็นผลงานการออกแบบของเราค่ะ เราได้รวบรวมผลงานของเราไว้เป็นตัวอย่าง มีทั้งการ ออกแบบหนังสือ ออกแบบปกหนังสือ ออกแบบวารสาร ออกแบบแผ่นพับ ออกแบบใบปลิว ออกแบบโบชัวร์ Banner Cover Timeline

ท่านที่สนใจ กรุณาเตรียมข้อมูลตามด้านล่าง ดังต่อไปนี้แล้วส่งมาหาเรา

1. ส่งไฟล์เนื้อหางานที่จะสั่งทำ ใช้ไฟล์ Word เพราะง่ายและสะดวกต่อการจัดวางรูปเล่ม

2. ส่งไฟล์รูปภาพที่ใช้ในการประกอบรูปเล่มหนังสือของลูกค้า 
3. แบบร่างในการจัดวางแบบคร่าวๆ (ถ้ามี)

4. ส่งเข้ามาที่เมล์ artnaew@gmail.com

 

เทคนิคการออกแบบ

โบรชัวร์-brochureโบรชัวร์ Brochure หมายถึงเอกสารที่มีจำนวนหน้ามากกว่าสองหน้าขึ้นไปและมีการเย็บเป็นรูปเล่ม...
artwork-technic-006  HSB รูปแบบสีที่สายตามองเห็น HSB เป็นระบบสีที่ได้จากการแปลงโหมดสี RGB ให้อยูใน...
artwork-technic-25ในโลกของธุรกิจออนไลน์ในยุคปัจจุบันนั้นสิ่งขาดไม่ได้เลยก็คือเว็บไซต์...