Design โดนตา ราคา โดนใจ

080-742-4494
Line: forartwork (09.00-20.00)

ผลงานของเรา

เทคนิคการออกแบบ

artwork-technic-010การแต่งภาพโดยใช้โปรแกรม...
artwork-technic-013Auto Levels, Auto Contrast และ Auto Color คือ คำสั่งง่ายๆ เครื่องมือ photoshop...
artwork-technic-006  HSB รูปแบบสีที่สายตามองเห็น HSB เป็นระบบสีที่ได้จากการแปลงโหมดสี RGB ให้อยูใน...