Design โดนตา ราคา โดนใจ

080-742-4494
Line: forartwork (09.00-20.00)

เทคนิคการแต่งภาพด้วย Layer Mask

เครื่องมือ photoshop เลเยอร์มาส์ค (Layer Mask) คือ วิธีการสร้าง Selection ให้รูปภาพแบบหนึ่ง ซึ่งช่วยในการตกแต่ง ภาพที่ต้องการเลือกพื้นที่เฉพาะจุดในการทำงาน ซึ่งคล้ายกับการใช้เครื่องมือ photoshopในกลุ่ม Selection แต่มีดีกว่า ตรงที่สามารถปรับแต่งพื้นที่ของการ Selection ในภายหลังได้อีกด้วย การใช้เลเยอร์มาส์คสามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งสีแบบง่ายๆ จนถึงการปรับแต่งที่ซับซ้อนขึ้น รวมถึงการไดคัตภาพผู้หญิงที่มีเส้นผมพลิ้วไหว หรือแม้แต่ภาพสัตว์ขนปุกปุยไปแปะทับกับภาพอื่น โดยที่ภาพ เพฉบับจะไม่เสียหายเลย ซึ่งวิธีการสร้างเลเยอร์มาส์คสามารถทำได้หลายวิธี และแต่ละวิธีก็จะให้ผลลัพธ์ที่ แตกต่างกันออกไปด้วย ซึ่งเราจะได้ศึกษากันต่อไป
ทำความรู้จักกับเลเยอร์มาส์ค
เครื่องมือ photoshop เลเยอร์มาส์ค คือ วิธีการสร้าง Selection แบบหนึ่ง แต่เป็น Selection ที่เราสามารถปรับแต่งขอบเขตในภายหลังได้ด้วย ซึ่ง เลเยอร์มาส์คจะมีลักษณะเหมือนกับการเจาะหรือตัดเลเยอร์ให้เป็นรูเหมือนกับการฉลุกระดาษเพื่อพ่นสีบนกำแพง หรือการทำบล็อกสกรีน นั่นเอง โดยการเจาะหรือตัดนั้น จะทำได้ด้วยการระบายสีดำลงไปในเลเยอร์มาส์คเพื่อซ่อนพื้นที่บริเวณนั้น และใช้สีขาวระบายลงไป เพื่อ กำหนดให้พื้นที่บริเวณนั้นสามารถแสดงได้ตามปกติ สำหร้บเลเยอร์มาส์คนั้นมีลักษณะดังนี้
A ภาพต้นแบบ เป็นภาพที่ วางซ้อนกันในเลเยอร์ โดยยังไม่มีการปรับแต่งใดๆ ทั้งสิ้น
B Layer mask thumbnail คือ ส่วนที่ใช้กำหนดขอบเขตของการช่อนหรือแสดงภาพในเลเยอร์ โดยพื้น สีดำคือ บ่ริเวณที่ถูกซ่อน และพื้นที่สีขาวคือ บริเวณที่กำหนดให้แสดงได้ตามปกติ
C ภาพไดคัตคือ ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากลงสี 5 Layer mask thumbnail โดยระบายสีดำเพื่อซ่อนพื้นและระบายสีขาวเพื่อคงพื้นที่เอาไว้
D ภาพสมบูรณ์ เป็นภาพสำเร็จจากการซ้อนเลเยอร์โดยที่ขอบเขตของภาพบางส่วนถูกซ่อนหายไปด้วยการใช้เลเยอร์มาส์ค


 จากภาพตัวอย่างจะเห็นว่า เมื่อระบายสีดำลงไปในเลเยอร์มาส์คของ Layer 1 แล้ว พื้นที่รอบนอกของตัวคนจะถูกซ่อนหายไป ทำให้สามารถมองทะลุเห็นเลเยอร์ Background ได้ด้วย ซึ่งช้อดีของการใช้เลเยอรมาส์คคือ ภาพจะไม่ถูกตัดหรือลบให้หายไปเหมือน กับการใช้เครื่องมีอ Eraser Tool ทำให้เรายังคงสามารถปรับแต่งพื้นที่ที่ต้องการแสดงในภายหลังได้อีก โดยการระบายสีขาวลงไปในเลเยอร์มาส์คนั่นเอง
การสร้างเลเยอร์มาส์คสามารถทำได้หลายวิธี เครื่องมือที่ใช้อาจจะเป็นเครื่องมีอง่ายๆ ในกลุ่ม Selection Tool การใช้ Brush Tool ระบายสีดำหรือขาวลงไปในเลเยอร์มาส์คโดยตรง หรืออาจจะใช้ Channel เข้ามาช่วยก็ได้ ซึ่งเครื่องมือแต่ละตัวจะเหมาะ ภาพที่มีลักษณะต่างกัน เพราะผลที่ได้จากการใช้เครื่องมือจะให้ผลลัพธ์ต่างกัน
NOTE
เลเยอร์มาสํคเป็นรูปแบบการตัดต่อภาพที่นิยมนำไปใช้งานมาก เพราะสามารถกลับมาแก้ไขภาพในภายหลังได้ดีกว่าการใช้เครื่องมือ Eraser Tool ลบภาพไปโดยตรง เพราะจะทำให้ภาพเกิดความเสียหาย และไม่สามารถเรียกคืนภาพเดิมได้เมื่อเกิดความผิดพลาด

ผลงานของเรา

เทคนิคการออกแบบ

รับออกแบบเมนูอาหาร-เมนูเครื่องดื่ม-งานสวยออกแบบโดยกราฟฟิกมืออาชีพ เมนูอาหารและเครื่องดื่มที่มีการออกแบบโดยกราฟิกมืออาชีพเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างประสบ...
artwork-technic-22โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์นั้นมีความสำคัญและจำเป็นต่อการโฆษณาเป็นอย่างมาก...