Design โดนตา ราคา โดนใจ

080-742-4494
Line: forartwork (09.00-20.00)

การออกแบบคำคมบน Illustrator

การออกแบบคำคมบน Illustrator
มีคำคมโดนๆ ในใจ อยากจะโพสต์บน Face book แต่มองของใครก็มีแต่แบบซ้ำๆ เดิมๆ อยากไม่เหมือนกับคนอื่นเราลองมาออกแบบใน Illustrator กันดีไหมเริ่มต้นที่
1.เปิดหน้ากระดาษขึ้นมาใหม่นะคะ ในที่นี้ขอกำหนด size 14x12 cm. นะคะ

2.เมื่อเราได้ขนาดตามที่เราต้องการเราก็เริ่มวางตำแหน่งของคำคมที่เราคิดไว้

3.ทำการตกแต่งสีพื้น ข้อความ รูปภาพ เราก็นำมาตกแต่งให้สวยงาม

4.เมื่อเราทำการตกแต่งได้ตามความต้องการเราก็มาถึงวิธีแปลง File ที่จะนำไปลงบน Facebook โดยการเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาทำการเปิด File งานที่เป็น AI ที่เรา Save ไว้ เรากำหนดตรงPage Option >Crop to ให้เป็น Media Box แล้วก็คลิกที่ OK

5.เราก็จะได้ภาพที่จะไปโพสต์บน Facebook ของเรานะคะ เวลา save File เราใช้สกุล .JPG หรือ .GIF ก็ได้นะคะ

ผลงานของเรา

เทคนิคการออกแบบ

artwork-technic-009สรุปโหมดการทำงานของสี RGB Color ใช้หลักการของแบบจำลองระบบ โดยมีการกำหนดค่าความเข้มของสีแดง...
artwork-technic-016 เครื่องมือ photoshop Selective Color...
โบรชัวร์-brochureโบรชัวร์ Brochure หมายถึงเอกสารที่มีจำนวนหน้ามากกว่าสองหน้าขึ้นไปและมีการเย็บเป็นรูปเล่ม...